Sprzęt kriogeniczny

lng instalacja zgazowania, instalacja na płozach, separator cieczy gazowej.