Instalacja do separacji powietrza kriogenicznego

instalacja separacji powietrza ciekłego, kriogeniczna instalacja tlenowa, kriogeniczna jednostka separacji powietrza.